תאריך 09/06/2023 יום שישי

פקולטה שעת התחלה שעת סיום בניין חדר נושא מרצה הערות