תמיכה בתפעול אתר המרצים ניתן לקבל בשעות היום בטלפון 1-599-50-90-70