User Image 2

טופס הרשמה - מכינות קדם אקדמיות תשפ''ג - פרטים אישיים

דילוג עד נקודת תוכן דף
פרטים אישיים פרטי השכלה שירות צבאי/שירות לאומי מסמכים הצהרה תשלום מאובטח סיום הרשמה
* שדה חובה


פרטים אישיים

חובה להזין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
חובה להזין שם משפחה מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
חובה להזין שם פרטי מלא כפי שרשום בתעודת הזהות
אם עלית לארץ ב 6 שנים האחרונות ניתן לפנות למשרד הקליטה במקום מגוריך לבדוק זכאותך למימון לימודים
יש להזין רחוב, מספר בית או תא דואר
מגדר *        
מצב משפחתי *                

מסלול לימודים