רשימת מרצים שנה"ל תשפ"א

שם מרצה חיפוש קורס במערכת השעות
עו"ד אגסי-מימון איריס חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד אילון-רפל לילך חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד בן יצחק אלישי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד בן יצחק מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד וקסמן יעל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד חן עדי חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
דר' עציוני לימור חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד רבינוביץ שלמה חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד רהט ניר חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות
עו"ד ריכרדסון מיכל חיפוש קורסים למרצה במערכת השעות