דילוג עד נקודת תוכן דף

 • התחלת פעולה
 • הפצת הודעות אישיות מהגלבוע
 • הפצת הודעות קבוצתיות מהגלבוע
 • מחיקת הודעות שפג תוקפן
 • ריצה על רישומים שעדיין זמניים ושליחת אזהרה לסטודנט
 • ריקון טבלת ה VIEW שחוזרת לגלבוע עבור רשומות תנצ שכבר קיימות בגלבוע
 • בדיקה שתשלום חזר ממסלקה - תשלום בחנות
 • הכנת קרוסלת תמונות למצגות של חומרי למידה
 • מחיקת תמונות שכבר נטענו לגלבוע
 • תיקון ידני יזום על שיעור מקוון שהוא 6 או 7
 • סיום ריצה