לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת

יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.