לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט


  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.