User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.